Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Jak w praktyce szkolnej wygląda tutoring

Proces tutoringu to zasadniczo cykl 6-8 tutoriali [spotkań z tutorem], które odbywają się regularnie co 2 do 4 tygodni. Każde spotkanie trwa ok. 60 minut.

Cały proces podzielony jest na 4 etapy. Po wzajemnym poznaniu i doprowadzeniu do wspólnego rozumienia celów i metody, określamy zasady współpracy. Kolejno określamy cel współpracy i określamy rezultaty – po czym poznamy, że praca podopiecznego jest efektywna. Podczas kolejnego etapu w regularnej metodycznej pracy realizujemy założony cel, kładąc nacisk [jak w całym procesie] na pracę własną podopiecznego i zachętę do samodzielnego myślenia.

Podczas 60 minut spotkania tutor prowadzi z podopiecznym rozmowę, podczas której wykorzystując niektóre z wcześniej wymienionych narzędzi – prowadzi go do samodzielnej realizacji swoich celów. Cykl tutoriali kończy się wspólną analizą tego, co udało się osiągnąć, pogłębioną refleksją wzmacniającą samoświadomość zarówno podopiecznego jak i tutora.