Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Dla kogo jest tutoring w naszej szkole

Dla ucznia, który CHCE NAD SOBĄ PRACOWAĆ, WPROWADZIĆ ZMIANY W SWOIM ŻYCIU, ale:

®    nie odkrył jeszcze swoich talentów,

®    odkrył swoje talenty, ale nie umie/nie chce ich rozwijać,

®    nie zna swoich mocnych stron,

®    zna swoje mocne strony, ale nie wie, jak je wykorzystać dla własnego pożytku;

®    chciałby lepiej odnajdywać się w grupie rówieśników;

®    z lękiem reaguje na zmiany, ucieka od sytuacji trudnych/problemów;

®    nie umie wyznaczać sobie celów, planować własnej nauki.