Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Na czym polega praca tutorska

Podstawą pracy tutorskiej jest rozmowa, w której tutor pomaga odkryć podopiecznemu [uczniowi] jego własne cele i potrzeby, talenty i mocne strony i umocnić wiarę we własne możliwości.

W swojej pracy tutor korzysta z rozmaitych technik i narzędzi, które pomagają jego podopiecznemu osiągnąć cele, które sobie wyznaczył przy wsparciu tutora, m.in.:

 • burza myśli;
 • dialog motywujący;
 • kamienie milowe;
 • lista talentów Gallupa;
 • pytania kartezjańskie;
 • siatka celów;
 • rozwiązywanie „zadań” dopasowanych do celu;
 • pytania coachingowe;
 • tabela wartości;
 • mapa rozwoju;
 • praca na modelu GROW;
 • praca na modelu SMART;
 • praca z metaforą [karty DIXIT, story cubes, karty wartości];
 • esej tutorski;
 • działania SMART.

Tutor zapewnia przy tym spersonalizowaną komunikację, przyjazną atmosferę pozbawioną ocen, „dobrych rad” i nacisków, szczerość, angażujące, motywujące i refleksyjne pytania rozwojową „pracę domową”, mobilizację do przemyślenia nawyków.

W procesie tutoringu uczeń dojrzewa do zmiany i zmienia w sobie to, co jest gotów zmienić, uczy się zgody na siebie, odnajduje nowe strategie działania, które pomagają mu rozwijać się nieustannie. Na tej drodze towarzyszy mu tutor, którego rolą jest pilnować, by nie zszedł z drogi, którą sam sobie wyznaczył, wspierać go i podtrzymywać jego motywację.