Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Jak rozpocząć

Nic prostszego!

Proces tutoringu wymaga uczciwego zaangażowania ucznia w proces zmiany i jego gotowości do podejmowania działań prowadzących do zmiany niektórych przyzwyczajeń,  i działania nawykowego, które nie przynosi pożądanych efektów. Jeśli uczeń jest na to gotów i chce, wówczas wystarczy zgłosić się do tutora w naszej szkole i umówić się na spotkanie.

KTO?        Tutor Anna Flisikowska (nauczycielka języka polskiego)

 

 

 

KIEDY?    Podczas przerw, w godzinach obecności w szkole

JAK?         Osobiście,

                  za pośrednictwem e-dziennika,

                  pocztą elektroniczną (aflisikowska1@sp4koscierzyna.szkolnastrona.pl).

Zapraszam!