Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Co wspiera, w czym może pomóc Tutoring

  • pomaga radzić sobie z trudnościami w nauce i organizacji pracy;
  • pomaga jasno formułować cele i wytrwale dążyć do ich realizacji;
  • pomaga znaleźć motywację do działania;
  • pomaga kształtować pewność siebie i poczucie własnej wartości;
  • wspomaga odkrywanie mocnych stron;
  • wspiera wzmacnianie  i rozwijanie talentów;
  • wspiera samodoskonalenie;
  • wspiera samokształcenie;
  • wspiera samodzielność;
  • wspiera kształtowanie odpowiedzialności za to, do czego się zobowiązuję.