Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

DOSTĘPNA SZKOŁA

 

 


 

Projekt „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

 

Nasza szkoła realizuje projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” .

Od stycznia 2022 do końca sierpnia 2023 r. szkoła przejdzie przemianę w placówkę przystosowaną do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zaplanowano zarówno inwestycje w infrastrukturę szkolną jak i dodatkowe zajęcia oraz szkolenia dla kadry oraz rodziców.

W ramach realizacji projektu wyremontowano m.in sale lekcyjne i łazienkę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstała sala do rewalidacji w pełni wyposażona w nowoczesne pomoce . Trwają prace związane z montażem platformy przyschodowej wewnątrz budynku, aby szkoła była bardzie dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Gruntownej przebudowie poddane zostanie wejście główne do budynku. W salach pojawiły się nowe meble i ławki, sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne. Realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające ich zainteresowania.

Wartość dotacji to ponad 300 tys. zł