Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

O szkole

"... Centralne miejsce wśród czynów społecznych zajmuje wysunięta przez PZPR inicjatywa upamiętnienia Tysiąclecia Państwa Polskiego wzniesieniem tysiąca szkół ze środków społecznych ..."

Słowa te pochodzą z aktu erekcyjnego wmurowanego pod budowę naszej szkoły 27 września 1961 roku. Dziś PZPR już nie ma i czasy nie te same, a szkoła nadal stoi w tym samym miejscu.

Dostojna Jubilatka kończy 50 lat . Gdyby szkołę otwarto zgodnie z planem 1 września 1962 roku, mogłaby obchodzić nawet 51 urodziny, ale... W minionej epoce "poślizgi" zdarzały się dość często i po raz pierwszy nowy rok szkolny zainaugurowano dopiero 3  września 1963 roku.

Była to pierwsza w powiecie, a 683 w kraju Szkoła Pomnik Tysiąclecia. Otwarciu szkoły towarzyszyło mnóstwo emocji.

Przewodniczący WRN w Gdańsku- Bernard Szczęsny przeciął wstęgę i wręczył klucze do budynku Panu Romualdowi Żyndzie- pierwszemu kierownikowi szkoły. Ten, jak podaje kronika, ze wzruszenia nie mógł włożyć klucza do zamka i otworzyć drzwi... W tym miejscu wypada dodać, że zastępcą kierownika szkoły został Pan Władysław Nickiel, a od 1977 roku Pan Eugeniusz Stasiuk.

Po uroczystym otwarciu nastała szara rzeczywistość.W 16 oddziałach rozpoczęło naukę 533 uczniów. Liczby te z każdym  rokiem rosły. Niestety nie znikały problemy, z którymi borykali się od początku pracownicy szkoły. Co oznacza brak środków finansowych wiemy wszyscy, ale brak węgla, wody, czy zapchana sieć kanalizacyjna? Był okres, że brakowało nawet żarówek.

Mimo to udało się przetrwać ten trudny okres. Zwykłe dni pracy przeplatały się z różnymi uroczystościami. 23 września 1963 roku SP nr 4 otrzymała imię Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kaszubskiej. 20 listopada 1969 roku odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami nauczycieli ofiar II wojny światowej. 1 czerwca 1974 roku odbyło się wręczenie sztandaru.

Dla uczniów ważniejszy był na pewno fakt, iż w 1968 roku zbudowano szkolne boisko, a w 1976 roku szkoła wzbogaciła się o pierwszy kolorowy telewizor.

W 1978 roku, po 15 latach kierowania szkołą odszedł na emeryturę pierwszy kierownik, potem dyrektor szkoły, mgr Romuald Żynda. Obowiązki dyrektora pełnił krótko dotychczasowy zastępca Pan Stanisław Czucha. Jeszcze w tym samym roku dyrektorem szkoły został mgr Alfons Lubecki, a Stanisław Czucha wicedyrektorem. Od 1980 roku  wicedyrektorem była także Pani Janina Pestka. W 1989 roku dyrektorem wybrano mgr Rafała Romińskiego. U jego boku funkcję wicedyrektora pełniła mgr Halina Sadowska. Było tak do 2001 roku. Wtedy to w wyniku konkursu wyłoniono nowego dyrektora. Została nim mgr inż. Maria Marcińska, a wicedyrektorem mgr Alicja Alaburda. We wrześniu 2004 roku funkcję drugiego wicedyrektora objęła Pani Gabriela Kreft.

W 1998 roku w murach naszej szkoły powstało II LO i zmieniliśmy nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących. Obecnie SP nr 4, gimnazjum nr 2 i przedszkole nr 7 tworzą ZSP nr 2. Mimo tych zmian dla większości mieszkańców naszego miasta jesteśmy po prostu "czwórką".

W sierpniu 2006r. dyrektor Maria Marcińska przeszła na emeryturę. Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie, który wygrała mgr Gabriela Kreft. Od września kieruje szkołą, a funkcje wicedyrektora pełni mgr Alicja Alaburda.