Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Klub Przyjaciół Zwierząt (KPZ)

 

 

                                                                                     

Elżbieta Jerzyk - inspektor do spraw ochrony zwierząt OTOZ   Animals http://www.koscierzyna24.info/wiadomosci/823,kazdy-kto-spotka-bezdomne-zwierze-ma-obowiazek

https://www.facebook.com/koscierzynaczyjazguba/

 Klub Przyjaciół Zwierząt został założony w roku 2009 z myślą o kształtowaniu właściwych postaw wobec zwierząt, propagowaniu idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.Klub Przyjaciół Zwierząt posiada własną, odrębną kronikę, w której zawarte są najważniejsze działania podejmowane na przestrzeni lat. Nauczyciel – opiekun przeszedł w 2009 roku szkolenie z zakresu obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami i, po pozytywnym zdaniu egzaminu, został inspektorem ds. ochrony zwierząt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals i działa społecznie od roku 2009 współpracując z instytucjami państwowymi i samorządowymi w celu ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z łamaniem ustawy o ochronie zwierząt. Ważnym elementem pracy nauczyciela jest kształtowanie właściwych, empatycznych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Ważne jest mówienie o uczuciach i emocjach. Ważne jest wspomaganie rozwoju pozytywnych cech jak empatia czy filantropia, co w dalszej perspektywie rozwoju młodego człowieka będzie procentować i przenosić na coraz szersze płaszczyzny. W związku z powyższym, zasadnym było sformułowanie takich celów klubu, których realizacja skutkowałaby miarodajnymi efektami w tym obszarze wychowania.

 Do głównych celów funkcjonowania szkolnej organizacji przyjaciół zwierząt należą:

  • organizowanie akcji edukacyjno-informacyjnych,

  • wspieranie wszelkich działań, mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt,

  • wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom,

  • propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i opieką,

  • przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt,

  • współpraca z instytucjami realizującymi podobne zadania i mającymi podobne cele i założenia.

 Przez siedem lat wszystkie podejmowane działania i inicjatywy zgodne były z założonymi w 2009 roku celami funkcjonowania KPZ. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu na logo Klubu – które od 2009 roku pozostało w niezmienionej wersji. Członkowie Klubu cyklicznie współorganizowali Dzień Zwierząt (który uchwałą Sejmu RP z dnia 27.10.2006 roku został ustanowiony na 4 października) i odbywał się przez trzy lata z inicjatywy Centrum Kultury Kaszubskiej w Strzelnicy w Kościerzynie. Młodzież, wykorzystując fakt, że tego dnia w jednym miejscu skupiało się wielu miłośników zwierząt, rozpowszechniała ulotki i informacje na temat konsekwencji karnych związanych z łamaniem praw zwierząt, udzielała informacji na temat racjonalnych zakupów, które nie są przyczyną pośredniego zachwiania dobrostanu zwierząt, prezentowała działania Klubu poprzez wystawy podjętych działań i zabieranie głosu na forum. W 2011 roku KPZ zaprosił do współpracy Schronisko w Dąbrówce. Jego przedstawiciele przyjechali na miejsce ze swoim podopiecznym, dla którego Dzień Zwierząt okazał się najlepszym dniem w życiu, gdyż został adoptowany przez dziennikarkę radia Weekend, która tego dnia nagrywała informację dla radia.

 Do tradycyjnych, corocznych zadań klubu należy organizowanie zbiórek darów dla podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. By akcja pod hasłem „Gwiazdka dla zwierząt ze schroniska” była efektywna, zapraszamy do współpracy placówki oświatowe z Kościerzyny i okolic. Do tej pory klub współpracował z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2, Szkołą Podstawową nr 3, Szkołą Podstawową nr 2, Zespołem Szkół Publicznych nr 1, Przedszkolem Samorządowym „Bajka”, Przedszkolem „Puchatek”, Przedszkolem Językowym „Kids Planet” w Kościerzynie i Zespołem Szkół w Grabowie Kościerskim. Z każdym rokiem wzrasta ilość zebranych darów. W roku 2016 było to prawie 300 kg karmy dla zwierząt oraz 247 sztuk akcesoriów dla zwierząt, smyczy, misek, obroży, koców, legowisk itp. Ilość zebranych rzeczy zrobiła nie tylko klubowiczom niespodziankę, ale była też dużym zaskoczeniem dla wolontariuszy przytuliska dla bezdomnych zwierząt, którzy przyznali, że takiej ilości darów nie otrzymali nigdy jednorazowo. Do tej pory dzięki tego typu działaniom możliwe było wsparcie dla Pomorskiej Fundacji Rottka, schroniska dla zwierząt bezdomnych „Promyk” w Gdańsku, schroniska „Ciapkowo” w Gdyni, schroniska w Dąbrówce, Fundacji Pies Szuka Domu, Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva.

 Żeby wiedzieć, na czym polega opieka nad zwierzętami bezdomnymi, specyfika pracy w schroniskach, przytuliskach i fundacjach, staramy się, przy okazji przekazywania darów, zapoznać z zasadami działania placówek świadczących pomoc zwierzętom. Udało się zorganizować między innymi wyjazdy do schroniska „Promyk” w Gdańsku, schroniska „Ciapkowo” w Gdyni i Fundacji Pies Szuka Domu w Sulminie – która na chwilę obecną jest odpowiedzialna za odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Kościerzyny, a pod której opieką znajdują się również zwierzęta gospodarskie wraz z ambasadorką fundacji – świnką Raćką , która ma za sobą medialne wystąpienia w polskich stacjach telewizyjnych. Podczas takich wizyt, które nie obywają się bez prawdziwych wzruszeń, dotykamy problemu bezdomności zwierząt w znacznie większym stopniu.

 Z myślą o edukacji humanitarnej społeczności szkolnej Klub podejmuje różnorodne działania. W klasach I-III szkoły podstawowej organizuje lekcje w ramach ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy”, które dotykają problemu właściwej opieki nad zwierzęciem domowym, wolnej od przemocy, zaniedbań, braku poszanowania i zgodnej z obowiązującym prawem – jednocześnie sprzeciwiamy się trzymaniu psów na łańcuchu zgodnie z założeniem akcji. Oprócz problematyki praw zwierząt poruszane są też kwestie ekologiczne. Dzieci podczas lekcji pod tytułem „Skąd się bierze woda w przyrodzie” dowiedziały się jak ogromne znaczenie ma woda, skąd się bierze, jakie są jej stany i jakie znaczenie ma jej oszczędzanie. Lekcje przeprowadzane są przez członków klubu, po uprzednim przeszkoleniu przez opiekuna i pod nadzorem nauczyciela.

 Dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum organizowane są warsztaty, spotkania i apele dotykające problematyki zwierząt. Do tej pory naszą szkołę odwiedzili szkoleniowcy i inspektorzy ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals ze Słupska, którzy w asyście psów pracujących przeprowadzili warsztaty na temat posłuszeństwa zwierząt, prawa obowiązującego w Polsce. Pomorska Fundacja Rottka, zajmująca się tworzeniem bazy domów tymczasowych dla psów rasy Rottweiler, w asyście swoich zwierząt przedstawiła społeczności szkolnej zasady pielęgnacji zwierząt, dbania o swoje bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami, interpretację zachowań psów oraz zasady zostania wolontariuszem. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva odwiedziła szkołę w towarzystwie kotów i poruszyła problematykę kotów wolno bytujących, możliwości pomocy im i podjęcia różnych działań wolontarnych.

 Członkowie Klubu przy współpracy z utalentowanymi wszechstronnie uczniami naszej szkoły przygotowują apele, będące połączeniem występów artystycznych z prezentacjami multimedialnymi obrazującymi temat praw zwierząt w szerokim znaczeniu tego słowa. Członkowie Klubu organizują szereg konkursów fotograficznych, plastycznych – które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem („Zwierzę w obiektywie”, „Jesienny pies”, „Ja i mój przyjaciel”, „Jaki pan-taki kram”). Również konkursy wiedzy na stałe zapisały się do zadań Klubu ( konkurs ze znajomości ras psów, konkurs z wiedzy o prawach zwierząt).

 Mając na uwadze aktualne sprawy związane z ochroną i prawami zwierząt staramy się przyczynić choćby w najmniejszym stopniu do zmian ogólnopolskich. I tak w roku 2010 wykonaliśmy transparent reprezentujący Kościerzynę, który wziął udział w ogólnopolskim Marszu (Nie)Milczenia – inicjatywie obywatelskiej, będącej protestem w związku z przejawami okrucieństwa wobec zwierząt. Marsz odbywał się jednocześnie w pięciu miastach na terenie Polski, podczas niego zbierano podpisy pod projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W roku 2014 wystosowano pismo do Kuratorium Oświaty z prośbą o zakaz rozpowszechniania w szkołach biletów na występy cyrkowe ze zwierzętami. Żaden cyrk nie jest w stanie zagwarantować zwierzętom warunków adekwatnych do ich potrzeb, metody tresury są okrutne, transport przysparza zwierzętom cierpienia, a pokazy cyrkowe z użyciem zwierząt, które wykonują sztuczki nie leżące w ich naturalnych zachowaniach, nie kształtują właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.

 Począwszy od roku 2012 przez trzy lata KPZ brał udział w ogólnopolskim programie Greenproject „Zbieraj kartridże – ratuj konie”, który miał na celu budowanie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej ochrony środowiska, a także zwiększenie wrażliwości na cierpienie bezbronnych zwierząt. Poprzez zbiórkę kartridży i oddanie ich do recyclingu mieliśmy szansę przyczynić się do poprawy życia zaniedbanych i opuszczonych koni.

 W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiono do Szkolnego Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej „Anioły ze szkoły” – ogólnopolskiego projektu, nad którym patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. W związku z tym, każdy członek Klubu otrzymał legitymację członkowską, a zadania przez nas zrealizowane tworzą platformę wymiany informacji pomiędzy szkołami i działającymi w nich Kołami.

 We wrześniu roku 2015 powstała strona internetowa o nazwie „Kościerzyna-czyja zguba?”. Założeniem była realna pomoc w powrocie do domu zwierzętom zaginionym i zagubionym. We współpracy ze Strażą Miejską w Kościerzynie i społecznością lokalną, na stronie umieszczane są zdjęcia znalezionych/odłowionych i zaginionych zwierząt – tak, by w konsekwencji wiadomość trafiła do szerokiego grona odbiorców, a zwierzę finalnie do domu, zanim zostanie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na chwilę obecną stronę śledzi 1198 mieszkańców, a zasięg postów sięga 10 000 osób. Przez cały rok umieszczono 97 ogłoszeń, z czego 47 zwierząt wróciło do swoich domów, a większość z tych, które trafiły do przytuliska, została po okresie kwarantanny adoptowana.

 W roku szkolnym 2016/2017 do Klubu przystąpiło 14 członków. Mamy szerokie plany i nadzieję, że nasze działania choć po części przyczynią się do tworzenia lepszego społeczeństwa, wrażliwego i chętnego do podejmowania wszelkich działań pomocowych i wolontarnych. 

 

 

Artykuły