Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Samorząd Szkolny, Rada Rodziców

 

  

Skład Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4

w roku szkolnym 2023/2024

 

Funkcja 

Imię, nazwisko 

Przewodniczący:                                    

Nina Lipska

Zastępca:

                 

 Igor Lipski

Skarbnik: 

 Leon Wróbel

 Sekretarz: 

                 

                 

                

Marianna Nadolna

Oliwia Sulej

 

 

Poczet sztandarowy: 

                         

                                                        

                       

Igor Lipski

Nina Lipska

Oliwia Sulej

Wiązanka kwiatów:                                                                                                          

                                                                  

                                 

                                

 Julian Popowski

Zuzanna Kurszewska

Nina Dargacz

DZIĘKUJEMY UCZNIOM ZA WSPÓŁPRACĘ  

                         

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

                      Przewodniczący: p. Magda Troka Pilarska

                     Sekretarz: p. Anna Szulfer

                     Skarbnik: p. Anna Kulesza-Karassek

 

Wpłaty na Radę Rodziców należy wpłacać na numer konta bankowego:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4
ul. Szkolna 1
83-400 Kościerzyna
 Numer konta: Bank PKO BP 53 1020 1879 0000 0602 0044 7904
 z dopiskiem: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Składka na Radę Rodziców: zł od rodziny 40 zł

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ